Jawabanmu

2014-04-06T21:30:16+07:00
M= gram/mr x 1000/ml
    = 3.4/43 x 1000/100
    = 0,08 x 10  
    = 0,8⇒8.10^-1
[H+]=√kw/kb . [G]
       =√1.10^-14/1.10^-5 . 8.10^-1
       =√8.10^-10
        = 2,8.10^-5
pH= - log [H+]
    = - log 2,8.10^-5
    = 5- log 2,8