Jawabanmu

2014-04-06T18:06:42+07:00
Koran Taktunggu tekamu Saben dina ing omahku Kabar kang daktunggu Saka awakmu Nambahi wawasanku Mosak-masike donya Maju mundure negara Minangka warta Koran minangka alat komunikasi Kang kudu diwerdi Mula ora ketinggalan informasi
Pahlawanku  

Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane
Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdika
Kembang melathi

Daksebar kembang mlathiIng
Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa kang sejati
Luhku tumetes... tes... netesi bumi

Aku rumangsa dosa
Durung bisa melu labuh negara
Amung sekar mlathi iki
Tandha setya lan janji
Bakal melu napak suci
Labuh nagri alelandhesan ati suci
Dadi pepenget Agustus iki dina mulya lan suci