1. Tujuan utama menggunakan metode ilmiah adalah...
a.membuat manusia lebih sejahtera
b.menunjang kemajuan teknologi
c.mengubah sikap manusia
d.mengembangkan penemuan baru
2. Jaringan pembuluh berfungsi untuk....
a.melapisi permukaan tubuh
b.membuat makanan
c.menyokong tubuh
d.mengangkut zat makanan
3. Dalam kelompok manakah jumah individu lebih banyak?
a.species
b.genus
c.klas
d.familia
4. Organ manusia yang paling brat tugasnya adalah....
a.hati
b.ginjal
c.otak
d.jantung
5. Transpirasi pada tumbuhan hijau terjadi pada....
a.batang,akar
b.daun,akar
c.batang,daun
d.batang,daun,akar
6. Tumbuhan paku dapat hidup melekat pada pohon lain. Cara hidup seperti ini disebut....
a.epifit
b.saprofit
c.parasit
d.semi parasit
7. Berikut ini termasuk dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh kecuali....
a.ganggang
b.tumbuhan paku
c.lumut
d.jamur
8. Benang-benang halus berwarna putih yang terdapat pada cendawan adalah....
a.spora
b.sporangium
c.rizoid
d.hifa
9. Organ pada tumbuhan yang berfungsi untuk pernafasan adalah.....
a.stomata
b.mesofil
c.epidermis
d.xylem
10. Makhluk hidup yang termasuk uniseluler adalah....
a.bakteri,amoeba,jamur
b.cacing,jamur,bakteri
c.serangga,cacing,bakteri
d.amoeba,bakteri,ganggang biru
tolong dijawab dengan benar dan tepat!!

1

Jawabanmu

2014-04-06T15:29:38+07:00
1) D. mengembangkan penemuan baru 10) A. Bakteri, amoeba,jamur