Jawabanmu

2014-04-06T11:11:40+07:00
J= (x - k)/(sin(x - k) + 2k - 2x)
lim x → k

j = 1/(cos(x - k) - 2)
lim x → k

j = 1/(cos(k - k) - 2)

j = 1/(1 - 2)

j = -1
1 4 1