Tolong buatkan saya pidato bahasa arab tetapi memakai huruf latin

1
Assalamu’alaikum wr.wb
Roisul jalasah al-mukarrom
Ayyuhal hutobaul-qirom
Wa ikh-wanil muslimina.
Bissmillah hirahmanirrahim , Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil ‘alamin Nasta’I nuhu wa nastagfiruhu , wan a udzu billahi minsyururi anfusina , wa min sayyi ati a’malina , mayyah dillahu fala mudillalahu, wamai yd’lil falaha diyalah, alalhumma sally wassalim ‘ala nabiyyina Muhammadiww wa ‘ala alihi wasohbihi aj’ma’in ,wa asy kururo isal jalasatilladzi amaroni li’ul kiyal khutbah.
Amin

Jawabanmu

2014-04-05T22:27:30+07:00
Assalamu’alaikum wr.wb
Roisul jalasah al-mukarrom
Ayyuhal hutobaul-qirom
Wa ikh-wanil muslimina.
Bissmillah hirahmanirrahim , Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil ‘alamin Nasta’I nuhu wa nastagfiruhu , wan a udzu billahi minsyururi anfusina , wa min sayyi ati a’malina , mayyah dillahu fala mudillalahu, wamai yd’lil falaha diyalah, alalhumma sally wassalim ‘ala nabiyyina Muhammadiww wa ‘ala alihi wasohbihi aj’ma’in ,wa asy kururo isal jalasatilladzi amaroni li’ul kiyal khutbah.