agar kita hidup berpandangan dan berskiap hidup seperti yg telah dijelaskan di al qur an
agar kita hidup berpedoman dengan ajaran nabi muhammad dan agar hidup kita selalu berbuat baik terhadap sesama
ajaran yang satu satunya di ridhoi oleh allah adalh agama islam, yang lain tidak..
karena islam agama terbaik dan benar

Jawabanmu

2014-04-05T14:33:50+07:00
Inti dari ajaran agama islam adalah agar kita dapat mewujudkan ketaatan atas segala perintah allah dan menjauhi segala larangannya.
2014-04-05T15:11:07+07:00
Al-Bayyinah :5 =
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Jadi,menurut ayat tersebut,inti ajaran agama Islam :
Pertama, mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah.
Kedua sebaik-baik hamba/budak adalah mereka yang menghambakan diri karena kecintaan kepada tuannya, karena rasa cinta itu akan melahirkan ketulusan/keikhlasan dalam proses dan pelaksanaan penghambaan seseorang kepada Tuhan.
Ketiga adalah mendirikan Sholat dan membayar Zakat,


menuntu,menyelamatkan, memilah,kita pada arah dan tujuan dunia dan akhirat dengan benar.
Berserah Diri Kepada Alloh Dengan Mentauhidkan-Nya . Mewujudkan Ketaatan Atas Segala Perintah Alloh dan Menjauhi Larangan-Nya,Berlepas Diri dari Kesyirikan dan Pelakunya