Persamaan (m-1)x² + 4x + 2m = 0 mempunyai akar-akar real. Tentukan nilai m yang memenuhi!

1
m = 1
caranya ??
(m-1)x² + 4x + 2m = 0 =>kita gunakan rumus b^2 - 4ac => (4)^2 - 4 ( m - 1 ) ( 2m ) => dapt kita faktorkan -8 (m^2 - m - 2) => m = -1 dan m = 2 jika ditanya nilai x maka nilai x = - 1/2
terimakasih :)

Jawabanmu

2014-04-04T19:44:05+07:00
Jika akar real mka D>0
a=m-1 b=4 c=2m
b^2-4ac>0
4^2-4.(m-1).2m>0
16-4 (2m^2-2m>0
16-8m^2+8m>0
-8m^2+8m+16>0 kali negatif
8m^2-8m-16>0 dibagi 8
m^2-m-2>0
(m+2) (m-1)
maka m=-2 atau m=1
m>1