1.andi berlari mengelilingi lapangan berukuran 8 m x 6 m sebanyak 2,5 putaran selang waktu yang di perlukan 10 sekon , hitunglah kelajuan dan kecepatan andi ?
2.seekor semut bergerak dengan menempuh jarak 60 cm setelah 3 detik . hitunglah kelajuan semut?
3.seorang pelari menempuh lintasan berbentuk lingkaran yang berjari jari 14 m sebanyak 2,5 putaran selama 20 detik hitunglah kelajuan dan kecepatan pelari?

2

Jawabanmu

2014-04-04T17:32:32+07:00
1. K lapangan = 2x(6+8)
                       =28
brlari sbnyak dua setengah putaran
=2,5 x 28
=70

kec. = 70/10= 7m/s

2. 60/3= 20m/s

3. 14 x 2,5 / 20
     =1,75 m/s
2014-04-04T17:55:24+07:00
1) kita cari dulu berapa Jarak Lapangan selama 1 putaran, yaitu keliling lapanagn tersebut:
Keliling lapangan = 2 (6 + 8) = 28 meter
Kecepatan pelari =  \frac{Jarak Lari}{waktu}
                         =  \frac{(2,5 x 28)}{10 Sekon}
                         =  \frac{70 meter}{10 sekon} = 7 m/s
2) Kecepatan Semut =  \frac{Jarak }{waktu}
                               =  \frac{0,6 meter}{3 sekon} = 0,2 m/s
3) Keliling lapangan = 2πr
                              = 2 x  \frac{22}{7} x 14 meter
                              = 88 meter
Kecepatan Pelari =  \frac{Jarak Lari}{waktu}
                          =  \frac{(2,5 x 88meter)}{20 sekon}
                          =  \frac{220 meter}{20 sekon} = 11 m/s

Semoga Membantu!!
Terbaiknya!!!