Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut, 0 ≤ x ≤ 360°
a. sin x = 1/2
b. cos x = 1/2 √2
c. cos 2x = cos 1/2 π
d. tan x = tan 25°
e. 2 tan x - √2 = 0
f. cos (3x + 15)° = 1/2 √2

catatan: π = 180°

1
aku titip pemberitahuan ya, lagi online di hp. takutnya kalo jawab disini bntar ga rapi -,-

Jawabanmu

2014-04-03T21:07:43+07:00
A. sin x = 1/2
hp: x={30,60,120,150}
b. cos 1/2  \sqrt{2}
hp: x={45, 315}