Bagaimana tempat tinggal yang digunakan oleh penduduk pada masa praaksara,hindu-buddha,dan islam.
pertanyaan:masa praaksara tempat tinggal yang digunakan adalah.....
masa hindu-buddha tempat tinggal yang digunakan adalah....
masa islam tempat tinggal yang digunakan adalah...

2

Jawabanmu

2014-04-03T19:56:20+07:00
Praaksara :  gua, diatas pohon
hindu budha : candi, pura, gubuk, kerajaan
islam  ; rumah sederhana  rumahadatistana
2014-04-03T19:56:33+07:00
Pada masa praaksara : bertempat tinggal digua dan nomaden