Jawabanmu

2014-04-03T16:48:21+07:00
Anak: "Bapak badhe tindak pundi?"
Bapak: "Bapak arep tindak pasar le, ana apa?"
Anak: "Menawi bapak badhe tindak peken kula dipun pundhutaken jajan nggih pak."
Bapak: "Kowe arep ditukokke jajan apa le?"
Anak: "Punapa mawon pak. Maturnuwun nggih pak."
Bapak: "Iyo."
makasih :) tetapi maaf, bs 4 orang?
2014-04-03T18:03:23+07:00

Nina : Hai Siti (Hai Siti)
Siti  : Hai Nina (Hai Nina)
Nina : Kowe lagi ngapa? (Kamu sedang apa? / kamu lagi ngapain?)
Siti  : Aku lagi nandur kembang ki. Aku njaluk tulung gawakno pot kembang sing ning kana kae mrene, isa ora? (Aku sedang/lagi menanam bunga nih. Aku minta tolong bawakan pot bunga yang di sana itu ke sini bisa nggak?
Nina : Ya ( Nina nggawa pot kembange).....Siti iki pot kembange. (ya...Nina membawa pot bunganya...Siti ini pot bunganya)
Siti : Matur nuwun ya (terima kasih ya)
Nina : Padha-padha Siti. Kembang-kembang iki endah ya. Apa iki kabeh duwekmu Siti? (Sama-sama Siti. Bunga-bunga ini indah ya. Apa ini semua punyamu Siti?)
Siti : Iya. Ibuku mundhutake kembang-kembang iki kabeh kanggo aku. (Iya ibuku membelikan bunga-bunga ini semua untuk aku)
Nina : Tak ewangi nyirami kembange ya? (Aku bantu menyirami bunganya ya?)
Siti : Wis ora usah Nina malah dadi ngrepotake awakmu...(udah nggak usah Nina malah merepotkan kamu...)
Nina : Ora apa-apa...aku malah seneng hlo (nggak apa-apa..aku malah senang lho)
Siti : Ya wis kae nek njupuk banyu ning kran kidul kae ya....(Ya udah itu kalau mengambil air di keran sebelah selatan itu ya..)
Nina : Ok :) (ok!)


1 1 1