Tenyukan majas pada kalimat berikut
a. hujan turun selembut embun
b. jam satu malam cuaca gelap gulita
c. sepotong cendawan berpijar dipegunungan
d. makin besar sungai itu, makin besar pula keharuan yang menggetarkan sanubarinya

ibu : (suaranya lemah) coba ambilkan itu.. nak...
(batuk)!ibu tidak kuat rasanya....
anak : (memeberi obay disendok) ini bu.., tenanhlah. jangan banyak memikirkan yang lain-lain. ibu mesti istirahat
ibu : (memandang ke atas) sedah lama rasanya ibu berbaring begini... nak. merepotkan (batuk) padahal kau... kau harus ujian, ( menarik nafas) heehh.. kalau ayah mu masih ada...

ubahlah ke dalam bentuk prosa?!!!!

1

Jawabanmu

2014-04-03T06:15:32+07:00