1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglahjarakantara :


a.
Titik A ke Hb.
Titik A ke P (P
adalahperpotongan diagonal ruang)c.
Titik A kegaris CE


d.
Titik A kebidang BCGFe.
Titik A kebidang BDHF

f.
Titik A kebidang BDEg.
Garis AE kegaris CG

h.
Bidang ABCD ke EFGH


Cmdmdm1

Jawabanmu

2014-04-02T13:46:54+07:00
A.ac=10, ch=14, 1--ah=17, 3 """""""b.17, 3