Sesuatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi,
apabila negara tersebut menganut asas-asas pokok
demokrasi, yaitu ....
a. Kedaulatan tertinggi pada pemerintah, persetujuan bebas mayoritas rakyat
b. Kedaulatan tertinggi pada rakyat, persetujuan bebas mayoritas rakyat
c. Kelaksanaan hak sosial dan politik, pemerintah kekuasaannya tidak terbatas
d. Pendelegasian kekuasaan/pemerintah, turun-temurun

2

Jawabanmu

2014-04-02T06:17:47+07:00
b. kedaulatan tertinggi pada rakyat, persetujuan bebas mayoritas rakyat 
2014-04-02T06:23:32+07:00
B. kdaultn trtinggi pd rkyt, prstujuan bbas myorits rkyt