Adat istiadat adalah ....
a. Hukum yang berulang kali dilaksanakan dan diikuti
anggota masyarakat lain
b. Kebiasaan yang berulang kali dilaksanakan dan
diikuti anggota masyarakat lain
c. Kesopanan yang berulang kali dilaksanakan dan
diikuti anggota masyarakat lain
d. Kesusilaan yang berulang kali dilaksanakan dan
diikuti anggota masyarakat lain

2

Jawabanmu

2014-04-02T06:00:09+07:00
B kebiasaan yang berulang kali dilaksanakan oleh anggota masyarakat
2014-04-02T06:03:30+07:00
B. kklbisan yg brulng kli dilksnkn dan diikuti angot msyrkt lain jdikn jbn trbik y pliss