Eusian .

1. Ku naon budak teh ngan ____________ ti tatadi kawas nu keur bingung.
2. Lantaran geus kapiheulaan ku batur, manehna ______ teu meunang nanaon.
3. Wanci _____________ Mang Ija ngadegig indit ka sawah.
4. Ngarautan jeujeur useup mah kudu make _________ ngarah babari.
5. Mang Omo _________ bari morongos lantaran ambek.
6. Ari jadi jalma ulah sok ___________ bisi dipikangewa ku batur
7. Saha itu nu make _____ hideung mani kawas jawara wae?
8. DiAN keur melak tangkal _____ di buruan imahna.
9. Cacakan dahar _______ tapi barudak teh mani ngalalimed

1
ada pilgannya nnga ?
nggak
diperintahnya disuruh ngisi gmn ?
isi titik2ny
bahasa sunda ya ? unik soalnya ,,

Jawabanmu

2014-04-11T21:37:17+07:00
1. bulak-balik / bolak-balik 2. balik 3. carancang tihang 4. gatau ._. 5. indit 6. medit 7. gatau ._. 8. rambutan 9. gatau juga ._. maaf masih bolong-bolong, semoga membantuu
1 1 1