Jawabanmu

2014-01-16T20:08:23+07:00
Rumus suku ke n
a+b(n-1)
U3= a+b (3-1)
U3= a+2b
U7= a+ 6b
U3+U7 = 36 => a+2b  + a +6b=>2a+8b=36
U10     = 28=> a+9b= 28

2a+8b=36 dikali 1 =>2a+8b=36
a+9b=28 dikali 2 => 2a+18b=56
-----------------------------------------------      -
                   -10b=-20
                        b=2
a+9b=28
a+9(2)=28
a+18=28
a=10


jadi rumus suku ke n  adalah
a+b (n-1) = 10 + 2 (n-1)
10+2n-2
8+2n 
2014-01-16T20:35:01+07:00
U3 + U7 = 36
U10 = 28

maka
U10 - 7b + U10 - 3b = 36
56 - 10b = 36
b = 20/10
b = 2
U1 = 10

rumus suku ke n = 10 + (n-1)2