Jawabanmu

2014-04-01T17:25:16+07:00
Jawab :
h(x) = ax+b
h(5) =-8 dan h(-2) = 13
h(x) = ax=b, maka
h(5) = a(5)+b=-8
         5a+b=-8..........................(1)
h(-2) = a(-2)+b = 13
         -2a+b=13........................(2)
dari persamaan (1) dan (2) diperoleh
5a+b =-8
-2a+b = 13
-------------------    -
       7a=-21
         a=-21÷7 = -3
nilai a = -3 disubtitusikan ke persamaan (1)
5a+b=-8
5(-3)+b = -8
-15+b = -8
       b = -8 - (-15) = 7
mencari nilai h(3)
h(x) = ax+b
h(3) = -3(3) + 7
h(3) = -9 + 7
h(3) = -2
jadi , nilai dari h(3) adalah -2
2014-04-01T17:45:13+07:00
H(5)=8
a.5+b=8
5a+b=8
h(-2)=13
a.(-2)+b=13
(-2)a+b=13
Terus dieliminasi 5a   +b=-8
                         (-2)a+b=13 -
                          7a      =-21 --> a=-3
5a+b=-8 --> 5.(-3)+b=-8
(-15)+b=-8 --> b=-8- (-15) --> b=7
h(3) = ax+b = (-3).3+7
      = -9+7 = -2