diketahui dua barisan aritmetika. pada barisan pertama berlaku U2 + U4 + U6 + U8 = 32 dengan beda barisan 5. pada barisan kedua berlaku V2 + V4 + V6 + V8 = 52 dengan beda barisan 4. nilai dari (U1 + U3 + U5) - (V1 + V3 + V5) = ....

1

Jawabanmu

2014-01-16T19:25:18+07:00
U2 + U4 + U6 + U8 = 32
=> (a+b) + (a+3b) + (a+5b) + (a+7b) = 32
=> 4a + 16b = 32
=>4a + 16(5) = 32
=> 4a = 32 - 80
=> 4a = -48
=> a=-12

V2 + V4 +V6 + V8 = 52
=> (a+b) + (a+3b) + (a+5b) + (a+7b) = 52
=>4a + 16b = 52
=>4a + 16(4) = 52
=>4a = 52 - 64
=> a=-3

jadi, (U1 + U3 + U5 ) - (V1 + V3 + V5 )
{ (a) + (a+2b) + (a+4b) } - { (a) + (a+2b) + (a+4b) }
{ (3a + 6b ) } - { ( 3a + 6b ) }
{ 3(-12) + 6(5) } - { 3(-3) + 6(4) } = { -36 + 30 } - { -9 + 24 } = { -6  } - { 15 } = -21


U2 + U4 + U6 + U8 = 32
jawaban nya gak ada :(
yang ada cuma ini
a. -30 b. -20 c. -15 d. -6 e.6