Sebuah balok kayu memiliki volume 1000 cm3 balok
dimasukan kedalam air yg memiliki massa jenis 1000 kg/m3 balok tersebut tercelup kedalam air
sebesar 7/8 vol balok brp massa jenis balok tersebut


pakai rumus ya:)

1

Jawabanmu

2014-03-31T21:17:53+07:00
Massa jenis balok = 7/8 massa jenis air
=7/8 * 1000 = 875kg/m3