isomer C8H16 antara lain :
=> oktena
=> 2-oktena
=> 3-oktena
=> 4-oktena
=> 2-metil-2-heptena
=> 2-metil-3-heptena
=> 2-metil-4-heptena
=> 2,2-dimetil-3-heksena
=> 2,3-dimetil-3-heksena
=> 2,4-dimetil-3-heksena
=> 2,5-dimetil-3-heksena
=> 3,4-dimetil-3-heksena
=> 3,5-dimetil-3-heksena
=> 4,5-dimetil-3-heksena
terima kasih. itu sudah lengkap nya?

Jawabanmu

2014-03-31T13:39:18+07:00
Oktana (n-oktana)
2-Metilheptana
3-Metilheptana (2 enantiomer)
4-Metilheptana
3-Etilheksana
2,2-Dimetilheksana
2,3-Dimetilheksana (2 enantiomer)
2,4-Dimetilheksana (2 enantiomer)
2,5-Dimetilheksana
3,3-Dimetilheksana
3,4-Dimetilheksana (2 enantiomers+ 1 senyawa meso)
3-Etil-2-metilpentana
3-Etil-3-metilpentana
2,2,3-Trimetilpentana (2 enantiomer)
2,2,4-Trimetilpentana (isooktana)
2,3,3-Trimetilpentana
2,3,4-Trimetilpentana
2,2,3,3-Tetrametilbutana
2014-03-31T13:40:22+07:00
Oktana adalah senyawa hidrokarbon jenis alkana dengan rumus kimia C8H18. Oktana mempunyai banyak jenis isomer struktur yang perbedaannya terletak pada jumlah dan lokasi percabangan dari rantai karbonnya. Salah satu isomernya, 2,2,4-trimetilpentana (isooktana) adalah komponen utama pada bensin dan digunakan pada penghitungan bilangan oktan.Oktana mempunyai 18 isomer struktur (24 jika termasuk dengan stereoisomer):
Oktana (n-oktana)
2-Metilheptana
3-Metilheptana (2 enantiomer)
4-Metilheptana
3-Etilheksana
2,2-Dimetilheksana
2,3-Dimetilheksana (2 enantiomer)
2,4-Dimetilheksana (2 enantiomer)
2,5-Dimetilheksana
3,3-Dimetilheksana
3,4-Dimetilheksana (2 enantiomers+ 1 senyawa meso)
3-Etil-2-metilpentana
3-Etil-3-metilpentana
2,2,3-Trimetilpentana (2 enantiomer)
2,2,4-Trimetilpentana (isooktana)
2,3,3-Trimetilpentana
2,3,4-Trimetilpentana
2,2,3,3-Tetrametilbutana