Koversikan :
A. 77°F =.....°C=.....°R=.....K
B. 333 k =......°C=......°R=.....F

2
C/5 = R/4 = (F-32)/9 = (K-273)/5
jd yg huruf2 itu nilai yg mau diubah
yg a kan f jd af nya diganti 77-32/9 = C/5
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus

Jawabanmu

2014-03-31T10:31:25+07:00
A. 77ºf = 25ºc = 20ºr B. 333ºk = 60ºc = 48ºr = 140ºf
2014-03-31T10:56:52+07:00
77 F = 25 C = 20 R = 298 K
333K = 60 C = 48 R = 140 F
ada caranya gk
jwbn ku juga sm kyk gini udh dinilai sm guruku
C : R : F = 5 : 4 : 9(+32)
K= C + 273
77F = 5/9 x (77-32) = 5/9 x 45 = 5 x 5 = 25C