PILIHAN GANDA
1. U₈ dari barisan 2, 6, 18, ... adalah ...
a) 4374 b) 4375
c) 4376 d) 4377 e) 4378
2. rumus suku ke-n barisan geometri 1, 2, 4, 8, ..., 512, adalah ...
a) r⁸ b) r⁹
c) 2r⁸ d) 2r⁹ e) r¹⁰
4. jumlah 5 suku deret geometri 1 - 2 + 4 - 8, ... adalah .....
a) -11 b) -12
c) 11 d) 12 e) 33
5. rumus ke-n dari barisan geometri 8, 4, 2, ... adalah ....
a) 2n+¹ b) 2³n
c) 2³⁻n d) 2³⁺n e) 2n⁺³
6. Jumlah 12 suku dari deret geometri 1 + 2 + 4 + 8 + ... adalah ....
a) 4.096 b) 4.095
c) 4.094 d) 4.093 e) 4.092
9. jumlah 9 suku pertama suatu deret geometri 2 + 4 + 8 + .... adalah ....
a) 1.020 b) 1.021
c) 1.022 d) 1.023 e) 1.024

2

Jawabanmu

2014-03-30T15:21:43+07:00
4. B
6. B
9. C
yang lainnya lupa rumusnya
2014-03-30T17:01:27+07:00
1. a. 4374
2. e. r^10
6. b. 4095
9. c.1022