Jawabanmu

2014-03-30T20:44:36+07:00
PH = 4 -->  H^{+} =  10^{-4}

 H^{+} = Ka ×  \frac{asam}{basa konjugasi}
 10^{-4} = 2× 10^{-4} ×  \frac{0,5 V1}{2×0,2 V2}
1 = 2×  \frac{0,5 V1}{2×0,2 V2}
0,4 V2 = V1
V1 : V2 = 0,4 : 1
V1 :V2 = 2 : 5