Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 12m x 15m. jika yang berukuran 12m digambar menjadi 4 cm , maka perbandingan luas pada gambar adlah....

sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm x 10 cm. jika denah tanah tersebut mempunyai skala 1: 600, maka luas tanah sesungguhnya adalah...

jika nilai 60 dinaikkan dengan perbandingan 2 : 3 1/3, maka besarnya menjadi...

diketahui 45 : 75 = 90: x. Nilaix adalah...

(x + 3) : 5 = 63: 45.Nilai x adalah

diketahui 39 : 91 = (p + 1). Nilai p adalah...

diketahui 5 : (m +3) = 3 : (10m + 2) nilai m adalah..

diketahui a = 8, b = 12, dan p = 36. jika a: b berbalik harga dengan p : q, maka nilai q =...

diketahui a : b = (2r- 1) : 20. Nilai p = 60 dan q = 45 . jika a : b berbalik harga dengan p : q, maka nilai r..

diketahui p = 56, dan q = 35, dan a : b = 5 : (2m + 2). jia a : b berbalik harga denganp : q, maka nilai m...

2

Jawabanmu

2014-03-28T22:13:31+07:00
1. p1/l1 = p2/l2    
12/15 = 4/l2

l2 = 15 . 4 per 12

l2  = 5

L1 : L2
p1.l1 : p2.l2
12.15 : 4.5
180 : 20
9 : 1

2. skala = 1:600
Luas gambar = 16cmx10cm = 160 cm persegi
Luas sesungguhnya = karena 1cm mewakili 600cm
maka
= 160cm x 600cm

= 96000 cm persegi atau 9,6 m persegi


4. 45 : 75 = 90 : x
x = 75 . 90 per 45
x = 150

2014-03-29T00:41:05+07:00
1. ukuran 15 = 15 x 4 per 12 = 5
   L.persegi 1 = 12 x 15 = 180
   L.persegi 2 = 4 x 5 = 20
   perbandingan = 180 : 20 = 9 : 1

2. 16 x 10 = 160
     luas tanah sesungguhnya = 600 x 160 = 96000 cm² = 960 m²

3. 60  x 2 : 3 1/2 = 60 x 2 : 10/3
                         = 60 x 2 x 3/10 = 36

4. 45 : 75 = 90 : x
            x = 90 x 75/45 =150

5. (x + 3) : 5 = 63 :45
           x + 3 = 63/45:5
           x + 3 = 63/9
                 x = 7 - 3
                  x = 4

8. a : b = p : q
    8 : 12 = 36 : y
           y = 36 x 8 / 12
            y = 24
                                   
1 4 1