1. Pada kubus ABCD.EFGH, bidang yang tegak lurus dengan bidang BCHE adalah...
a. DBFH
b. ABGH
c. CDEF
d. BCGF
e.ADGF

2.Pada balok PQRS.TUVW, bidang PQVW dan bidang QRWT berpotongang pada garis...
a. QW
b. QT
c. PW
d. PR
e. PV

2

Jawabanmu

2014-03-27T22:26:07+07:00
1. e BCGF
2. e. PV

maaf kalau salah
semoga membantu:)
2014-03-27T22:40:14+07:00
1. e
2. kurang tau yang pasti tapi kalo menurut aq yang (e)

trimakasih