Salam sapa dulu
Ohayoo gozaimasu, konnichiwa, dll

Kemudian
Hajimemashite, watashi wa (namamu) desu, yoroshiku

Untuk nama juga boleh
Watashi no namae wa (namamu) desu

Ditutup dengan
Arigatou
Arigatou gozaimasu
Domo arigatou
Domo arigatou gozaimasu
pertama
Pertama
Minna san ohayou gozaimasu, konnichiwa dll.
Hajimemashite.
Watashi no namae wa (nama anda) desu.
Ju go sei desu (untuk umur).
Kokosei no (ichi=kelas) nensei desu.
Indonesia(negara) jin desu.
Dozo yuroshiku onengaishimasu.
Koninichiwa(dll) minna-san
watachi wa (namamu) desu
yuroshiku onegaishimasu

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2013-12-05T22:30:51+07:00
Konichiwa!
Hajimemashite!
Watashi no namae wa ___nama kamu___ desu!

domo arigatou gozaimasu :)
2013-12-06T05:51:40+07:00
Hajimimashite
Watashi no namae wa .............(nama kamu) desu
(umur kamu) desu (Contoh : Ju roku sai desu (16 tahun))
(Sekolahmu) desu (Contoh : Sumaran dai yon koukou no gakkusei desu(sma 4 semarang))
(kota tempat tinggalmu) ni sundeimasu (Contoh : Sumaran ni sundeimasu (Semarang))
(Hobi kamu) desu (Contoh : Gemu o suru koto desu (Hobi main game))
Douzou Yoroshiku Onegaishimasu!