Jawabanmu

2014-03-26T15:48:20+07:00
Fog(x) =  \sqrt{ x^{2} +6x+6+3}
         =  \sqrt{ x^{2} +6x+9}
         = x+3

gof(x) =  \frac{2 \sqrt{x+3}  +1 }{1- \sqrt{x+3} }
gof(1) =  \frac{2 \sqrt{4}+1 }{1- \sqrt{4} }
         =  \frac{5}{-1}
         = -5
yang mana ya maksudnya
Komentar sudah dihapus
no 1 yang jawabannya x+3, no 2 yang jawabannya -5
Yg nomor 1 itu gof(1) nya gmna ya? :/
1. gof(1) = (akar x+3)^2 + 6(akar x+3) +6
= (akar4)^2 + 6 (akar 4) +6
= 4 +12 + 6 = 22