HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Jawabanmu

2014-03-26T11:20:20+07:00
 Hak asasi pribadi / personal Right2.      Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempa3.      Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat4.       Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan5.    

Hak azasi hukum / Legal Equality Rig
  
 Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
Hak asasi politik / Political RightHAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. 


2014-03-26T11:21:21+07:00
HAM adlh Hak Asasi Manusia jenis2 HAM = hak asasi pribadi,hak asasi ekonomi,hak asasi politik,hak asasi perilaku sama,hak asasi sosial dan kebudayaan,hak asasi peradilan dan perlindungan