Tuliskan konsep dasar negara yang diusulkan oleh
a.moh.yamin
1.peri kebangsaan
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................

2
1. peri kebangsaan
1. peri kebangsaan, 2. peri kemanusiaan, 3. peri ketuhanan, 4. peri kerakyatan, 5. kesejahteraan rakyat
1.Peri kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4.Peri kerakyatan 5.Kesejahteraam rakyat
1.Peri kebangsaan
2.Peri kemanusiaan 3.peri ketuhanan 4.peri kerakyatan 5.kesejahteraan rakyat

Jawabanmu

2014-03-25T19:49:54+07:00
2.peri kemanusiaan
3.peri ketuhanan
4.peri kerakyatan
5.kesejahteraan rakyat
2014-03-25T19:51:00+07:00
1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat