1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut
a. 24m = 12
b.3z + 11 = -28
c.25 - 4y = 6y : 15
d. -4x - 15 = 1 - 8x
e. 6/a + 2 = 4

2. Jika x adalah bilangan asli, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan kinear berikut
a. 6x + 5 = 26 - x
b. 2 - 4x = 3
c. x - 12 = 2x + 36
d. -5x - 4 + 10 =1
e. 2 + x/4 = 5

1

Jawabanmu

2014-01-15T16:05:38+07:00
1. a. m=0,5
b. z=-13
c. y=1
d. x=4
e. a=3
tambahkan cara penyelesaiannya