Bantuan gratis
dengan PR!

80% pertanyaan memperoleh jawaban dalam waktu 10 menit

Ajukan pertanyaan

Unduh aplikasi smartphone kami

Pertanyaan

ikuti

Jawaban

terbaik!
annisa 146:betul-betul berusaha untuk melakukan amal saleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikannya dengan selalu bersifat jujur, baik dalam berkata maupun dalam berbuat, dapat dipercaya, memenuhi janji, ikhlas terhadap Allah dan Rasul Nya, dan tetap melakukan salat dengan khusyuk dan tekun, baik di hadapan orang maupun di waktu sendiri-sendiri.
al baqarah 153: kita harus bersabar dalam beribadah kepada allah Swt.
ali imran ayat 134:Allah Swt. menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Dengan gambaran itu akan mudah bagi manusia untuk menjadi orang bertakwa yang disediakan surga baginya.


Avatar pengguna larasfhnisaa Larasfhnisaa Terima kasih (1) Nilai: 3, Suara: 3
laporkan penyalahgunaan!

Komentar

Tuliskan lebih detil mengenai jawabanmu di sini
an-nisa ayat 146 = keikhlasan amal seseorang
al-baqarah ayat 153 = orang-orang yang sabar
ali imran 134 = ciri-ciri orang yang bertaqwa, yaitu memaafkan orang lain
Avatar pengguna angelarafiqah Angelarafiqah Terima kasih (1)
laporkan penyalahgunaan!

Komentar

  • Avatar pengguna HamidahWati HamidahWati

    tapi saya minta kan jelaskan. kalu begitu doang di buku saya juga ada. seharusnya dijelaskanlebih rinci lagi dong.

    laporkan penyalahgunaan!
Tuliskan lebih detil mengenai jawabanmu di sini

Belum menemukan yang kamu cari?

Ajukan pertanyaan