Pertanyaan

Siapa yang mengikuti Baiat Aqabah 1? Sebutkan!

dari Shakiraputri

Komentar

 • Bai'at 'Aqabah I (621 SM) adalah perjanjian Muhammad dengan 12 orang dari Yatsrib yang kemudian mereka memeluk Islam. Bai'at 'Aqabah ini terjadi pada tahun kedua belas kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat (bersumpah setia) kepada Muhammad. Isi baiat itu ada tiga perkara:Erikaanabela
  tidak puas? sampaikan!
 • Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
  Melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
  Meninggalkan apa yang Allah larang.

  Muhammad mengirim Mush’ab bin ‘Umair dan ‘Amr bin Ummi Maktum ke Yatsrib bersama merekaErikaanabela
  tidak puas? sampaikan!
Tanyakan Shakiraputri mengenai soal ini...

Jawabanmu

Jawabanmu

1