Pertanyaan

Avatar pengguna Shakiraputri

Siapa yang mengikuti Baiat Aqabah 1? Sebutkan!

dari Shakiraputri

Komentar

 • Avatar pengguna erikaanabela Bai'at 'Aqabah I (621 SM) adalah perjanjian Muhammad dengan 12 orang dari Yatsrib yang kemudian mereka memeluk Islam. Bai'at 'Aqabah ini terjadi pada tahun kedua belas kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat (bersumpah setia) kepada Muhammad. Isi baiat itu ada tiga perkara:Erikaanabela
  laporkan penyalahgunaan!
 • Avatar pengguna erikaanabela Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
  Melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
  Meninggalkan apa yang Allah larang.

  Muhammad mengirim Mush’ab bin ‘Umair dan ‘Amr bin Ummi Maktum ke Yatsrib bersama merekaErikaanabela
  laporkan penyalahgunaan!
Tanyakan Shakiraputri mengenai soal ini...

Jawabanmu

Jawabanmu

1
Avatar pengguna HanaP
HanaP menjawab
6 orang dari khazraj dan 12 orang yastrib
 • Komentar
 • Laporkan penyalahgunaan!
 • Terima kasih (2)
 • tentukan nilai

Komentar

Tuliskan lebih detil mengenai jawabanmu di sini