Pertanyaan

ikuti

Jawaban

Grasi adalah ampunan yang di berikan oleh Kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
amnesti adalahpengampunan atau penghapusan masa hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana , penghapusan (perbudakan di Amerika).

Avatar pengguna laras16102000 Laras16102000 19.02.2014 Terima kasih (1)
laporkan!

Tambahkan komentar

Belum menemukan yang kamu cari?

Ajukan pertanyaan